Furnace House Surgery
Welcome to Furnace House Surgery
RSS NHS Wales News

Y Tu Allan i Oriau ac Achosion Brys

Os yw'r feddygfa wedi cau, a bod arnoch angen cyngor meddygol ar unwaith y tu allan i oriau, ffoniwch 111.

Os oes gennych argyfwng meddygol, ffoniwch 999 ar unwaith.

Furnace House Surgery Opening Hours

Mae'n ddrwg gennym ein bod bellach wedi cau, gweler y tu allan i oriau os oes angen i chi weld eich meddyg teulu ar frys.

Daily morning consultation times 08:30am -12:00pm.

Daily afternoon consultations  2.30pm – 5.30pm.

Dydd Llun8:30 AM — 6:00 PM
Dydd Mawrth8:30 AM — 6:00 PM
Dydd Mercher8:30 AM — 6:00 PM
Dydd Iau8:30 AM — 6:00 PM
Dydd Gwener8:30 AM — 6:00 PM
Dydd SadwrnAr gau
Dydd SulAr gau

Gwneud Apwyntiad

I gysylltu â ni, yn ystod oriau agor, cliciwch ar y ddolen isod i archebu ar-lein neu ffoniwch ni ar 01267 236616.