Ynglŷn â'r Feddygfa Furnace House

Ym Meddygfa Furnace House, rydym yn falch o fod yn bractis sy’n gwneud defnydd helaeth o gyfrifiaduron ar lefel glinigol a gweinyddol. Defnyddiwn gyn lleied o bapur â phosibl a gwnawn ddefnydd helaeth o sganio dogfennau.  

Mae gennym fynediad da hefyd at yr ysbyty cyffredinol lleol sydd filltir i ffwrdd ac at wasanaethau iechyd meddwl mewn Canolfan Adnoddau hanner milltir i ffwrdd.

Sefydlwyd Meddygfa Furnace House  fwy na hanner can mlynedd yn ôl. Symudodd i'w safle presennol yn 1985 ac ehangwyd yr adeilad yn 1995 ac yn 1998. 

We are a large, but friendly practice with a list size of approximately 14,500 working from high quality, spacious, purpose-built premises. We are based in the centre of the pleasant market and county town of Carmarthen, in the picturesque Towy Valley. 

Access

Furnace House Surgery has been designed with the disabled in mind. The entrance, appointment desk and consulting rooms are suitable for the access of wheelchairs. There is also a disabled persons toilet and baby changing facilities. A wheelchair is available at the surgery for the use of our patients within the building.

The Practice also has automatic doors and a stair lift for patients use.

We also serve a large surrounding rural area. We are within easy reach of the beautiful West Wales coastline and with excellent road and rail links with the rest of the U.K. and Ireland.

Mae yma ysgolion lleol da yn cynnig addysg trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat.

Mae gennym amgylchedd chwaraeon ffyniannus o ran rygbi, criced a phêl-droed, gyda chanolfan hamdden helaeth sy'n cynnwys pwll nofio, cyrtiau sboncen, cae chwarae pob tywydd, cyrtiau tennis a thrac rhedeg. Mae digonedd o gyfleoedd i chwarae golff, pysgota a hwylio hefyd.

We are a highly motivated team with the delivery of high quality service to our patients at the top of our agenda, and we are dedicated to a successful National Health Service