Apwyntiadau

At Furnace House Surgery your registered GP will not be able to take your phone call.  This is so that they can focus on seeing patients during the day.  The emergency list is also changing.  Any patients requiring an emergency appointments on the day will be called by the oncall GP who can then arrange an appointment if appropriate.

Gallwch hefyd gofrestru gyda Fy Iechyd Ar-lein (FIAL) a threfnu apwyntiadau cyfyngedig ar-lein.

Gellir trefnu pob apwyntiad trwy ffonio, neu yn bersonol yn y feddygfa, rhwng 08:30 ac 18:00.

Apwyntiadau gyda'r Nyrs

At Furnace House Surgery we have six nurses and two healthcare assistants who are available for a range of services including:

  • Gwiriadau pwysedd gwaed
  • Imiwneiddio
  • Gorchuddio clwyfau
  • Brechiadau cyn Teithio Dramor
  • Tynnu pwythau
  • Cyngor iechyd cyffredinol
  • Cyngor meddygol cyffredinol
  • Dyfrhau Clustiau

An appointment is necessary to see the nurse at Furnace House Surgery.
Mae apwyntiadau ar gael rhwng 09:00 a 12:00 a rhwng 14:00 a 17:40 o'r gloch o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio’r sesiwn ar brynhawn Iau sydd ar gyfer achosion brys yn unig).

Canslo

Os na fyddwch yn gallu mynd i'r apwyntiad am unrhyw reswm, byddwch cystal â rhoi gwybod i ni cyn gynted â phosibl er mwyn i ni allu cynnig yr apwyntiad i rywun arall.

Ffoniwch Ni

Please call Furnace House Surgery on the number above.

Archebwch Ar-lein

Cliciwch y botwm uchod i wneud apwyntiad gan ddefnyddio Fy Iechyd Ar-lein.

Ymweld â Ni

Galwch heibio'r feddygfa yn ystod ein horiau agor.
Heol Sant Andreas,
Caerfyrddin 
Sir Gar
SA31 1EX ​