Clinigau a Gwasanaethau Eraill

Ein Clinigau

Clinig Cyn Geni

Trwy'r dydd ar ddydd Mawrth.

Anticoagulation Clinic

Tuesdays 2:00pm - 5:00pm.

Clinig Asthma

Ar wahanol adegau trwy gydol yr wythnos.

Clinig Babanod ac Imiwneiddio

Bob prynhawn Iau 1.30p.m. - 3.30p.m. (Trwy apwyntiad yn unig, a ddosberthir gan y Bwrdd Iechyd)
Ac yna rhwng 3.30p.m. a 4.30 p.m. bob dydd Iau (Dim angen apwyntiad).

Clinigau Clefydau Cronig

Cliciwch yma i fynd i wefan Pocket Medic i weld gwybodaeth a fideos defnyddiol. Gall eich meddyg teulu drefnu eich bod yn gweld y fideos llawn yn ôl yr angen.

Clinig Clefyd Coronaidd y Galon

Bob bore a phrynhawn Mawrth trwy apwyntiad yn unig.

Clinig Anadlol/Clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD)

Ar wahanol adegau trwy apwyntiad yn unig.

Clinig Diabetes

Ar wahanol adegau trwy gydol yr wythnos trwy apwyntiad yn unig.
Cliciwch yma i fynd i Pocket Medic am wybodaeth/fideos defnyddiol.

Clinig Cynorthwywyr Gofal Iechyd

Bob dydd
Darparwn y gwasanaethau ychwanegol canlynol fel rhan o'r contract newydd ar gyfer meddygon teulu:

 • Mân Lawdriniaethau
 • Gosod dyfeisiau atal cenhedlu yn y groth
 • Gosod/tynnu Implanon
 • Pigiad Atal Cenhedlu Depo
 • Monitro gwrthgeulyddion
 • Profion lleol i gleifion
 • Mân anafiadau
 • Iechyd meddwl
 • Anableddau dysgu

 • Clinig Pwysedd Gwaed Uchel

  Ar wahanol adegau trwy gydol yr wythnos.

  Clinig Mân Lawdriniaethau

  Ar wahanol adegau trwy gydol yr wythnos.

  Clinig Teithio

  Darllenwch ein tudalen Brechiadau Teithio a llenwch ffurflen asesu risg teithio hefyd cyn dod i'ch apwyntiad. Gallwch gael copi o'r feddygfa hefyd.

  Clinigau Menywod Iach

  Ar dydd Llun a dydd Mercher.

  Gosod dyfeisiau atal cenhedlu yn y groth

  I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma.

  Gosod/tynnu Nexplanon

  I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma.

  Pigiad Atal Cenhedlu Depo

  I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma.

  Profion Lleol i Gleifion

  Mân Anafiadau

  Ein Gwasanae-thau Eraill