CWESTIYNAU CYFFREDIN

A allaf ofyn am ymweliad cartref?

A ALLAF SIARAD Â MEDDYG DROS Y FFÔN?

If you need to speak to a doctor at Furnace House Surgery on the telephone, we would ask that you phone between 11:30-12 noon when one of the doctors is usually available.

 phwy y dylwn gysylltu ynghylch fy apwyntiad Cleifion Allanol?

Os hoffech drefnu, cadarnhau, newid neu ganslo apwyntiad claf allanol, ffoniwch Ganolfan Gyswllt Ganolog Ysbyty Llwynhelyg ac Ysbyty Glangwili ar 0300 3039642. Bydd y ganolfan yn sicrhau y gellir trefnu apwyntiadau cleifion allanol cyn gynted â phosibl, yn enwedig ar gyfer pobl yr amheuir bod ganddynt gyflyrau sy'n bygwth bywyd, fel canser.

Rwy'n credu bod arnaf angen Gofalwyr ar gyfer fy mherthynas. Â phwy y dylwn gysylltu?

Pryd y bydd canlyniadau fy mhrawf ar gael?

Test results are read by the Doctor and actioned on the computer system so information can be given to patients.  Please telephone after 11:30 a.m. for test results.  For reasons of confidentiality, information will only be given to the patient concerned.  The Reception Staff at Furnace House Surgery are unable to discuss medical matters but will refer you to the Doctor or Nurse where appropriate.

A allaf gael gwarchodwr yn bresennol yn ystod fy ymgynghoriad meddygol?

Furnace House Surgery is committed to providing a safe, comfortable environment where  patients and staff can be confident that best practice is being followed at all times and the safety of everyone is of paramount importance.

Os hoffech gael gwarchodwr yn bresennol yn ystod eich ymgynghoriad meddygol, gofynnwch i'r meddyg.

Nyrs y Feddygfa neu Gynorthwyydd Gofal Iechyd fydd eich gwarchodwr fel arfer, ond ar adegau prin, efallai y gofynnir i Dderbynnydd ymgymryd â'r rôl.