Brechiadau'r Ffliw

Flu season is now upon us.  To book an appointment at the flu clinic, please call on 01267 236616.

Bob blwyddyn, mae'r feirysau sydd fwyaf tebygol o achosi ffliw yn cael eu nodi ymlaen llaw, ac mae Sefydliad Iechyd y Byd yn argymell pa fathau o feirws y ffliw y dylid eu cynnwys yn y brechlyn.

The flu vaccine is the best protection against a serious and potentially life threatening infection that can cause unpleasant illness in children and severe illness and death among at-risk groups, including older people, pregnant women and those with an underlying medical health condition.

Mae astudiaethau wedi dangos y bydd y brechlyn ffliw yn eich helpu i osgoi cael y ffliw. Ni fydd yn atal pob feirws ffliw, a gall lefel yr amddiffyniad amrywio, felly nid yw'n rhoi sicrwydd llwyr na fyddwch yn ei gael, ond os byddwch yn ei gael ar ôl cael eich brechu, yna mae'n debygol o fod yn ffurf fwy ysgafn, sy'n para am lai o amser nag y byddai wedi gwneud fel arall.

Please contact Furnace House surgery on 01267 236616 to receive your free vaccination.

 

Please be assured that we will be operating a socially distancing queuing system and strict infection control measures to reduce the risk of COVID-19.  

If you are:

 • Over 65 years
 • Have a chronic disease e.g. Diabetes, Asthma, Dementia, Cardiovascular disease, COPD etc.
 • Care for someone, you are advised to have the influenza vaccine

Furnace House Surgery will provide a further update later in the year with regards to the additional age cohorts.

Please contact the surgery on 01267 236616 to make an appointment.

Cwestiynau Cyffredin am y Brechlyn Ffliw

Y cwestiynau mwyaf cyffredin ac atebion.

A yw'n ddiogel?

Mae gan y brechlynnau ffliw a ddefnyddir o dan y rhaglen genedlaethol record diogelwch da. Mae yna dri math o frechlyn ffliw:

 • brechlyn byw pedwarfalent sy'n cael ei roi ar ffurf chwistrell drwynol i blant a phobl ifanc rhwng 2 ac 17 oed sy'n gymwys i gael y brechlyn ffliw
 • brechlyn pedwarfalent i'w chwistrellu, sy'n cael ei roi i oedolion rhwng 18 a 65 oed sy'n wynebu mwy o berygl o gael y ffliw oherwydd cyflwr iechyd hirdymor, ac i blant 6 mis oed a hŷn sydd mewn grŵp cymwys na all gael y brechlyn byw
 • brechlyn trifalent sy'n cynnwys cyffur ategol a chwistrellir. Mae hwn ar gyfer pobl 65 oed a hŷn, ac amlygwyd ei fod yn fwy effeithiol ymysg y grŵp oedran hwn. I fod yn gymwys ar gyfer hwn, dylech fod yn 65 oed ar 31 Mawrth, 2019 – hynny yw, cawsoch eich geni ar neu cyn 31 Mawrth 1954.

Siaradwch â'ch meddyg teulu neu â nyrs neu fferyllydd y feddygfa i gael rhagor o wybodaeth am y brechlynnau hyn.

Pwy a ddylai gael y brechlyn ffliw?

The flu vaccine, this year will be offered on the NHS to:

 • oedolion 65 a hŷn (gan gynnwys oedolion dros 18 oed sydd mewn perygl o gael y ffliw)
 • menywod beichiog
 • people aged 6 months and over who are at risk of complications from flu
 • people with a learning disability
 • adults with a higher body weight (a body mass index (BMI) of 40 or more)
 • those on the NHS shielded patient list and their household contacts
 • everyone aged 65 and over
 • Gofalwyr  
 • Care home staff with regular client contact.
 • People working as a carer giving care in people’s homes

Pwy na ddylai gael y brechiad rhag y ffliw?

Gall y rhan fwyaf o oedolion gael y brechlyn ffliw a chwistrellir, ond dylech ei osgoi os ydych wedi cael adwaith alergaidd difrifol i frechlyn ffliw yn y gorffennol..

Beth yw'r Sgileffeithiau?

Mae sgileffeithiau difrifol i'r brechlyn ffliw a chwistrellir yn brin iawn. Efallai y byddwch yn dioddef o dwymyn ysgafn a chyhyrau poenus am ychydig ddyddiau ar ôl cael y brechlyn, a gallai eich braich fod fymryn yn boenus lle cawsoch eich chwistrellu.

Gall sgileffeithiau'r brechlyn ar ffurf chwistrell drwynol gynnwys trwyn sy'n rhedeg neu sydd wedi'i flocio, cur pen, blinder a cholli rhywfaint o archwaeth.