District Nurses
Midwives
Mae bydwragedd yn rhan o'r feddygfa hefyd ac maen nhw ar gael yn y clinigau cyn geni. Os ydych chi'n cynllunio beichiogrwydd neu'n feichiog yn barod, galwch yn y dderbynfa i ofyn am becyn gwybodaeth am feichiogrwydd.
Health Visitors
Laura Davies
Senior Pharmacist
Katy Cooke
Fferyllydd