Beth yw Fy Iechyd Ar-lein?

Mae Fy Iechyd Ar-lein yn wasanaeth newydd ar-lein y mae Meddygfa Furnace House yn ei ddefnyddio bellach, ar y cyd â GIG Cymru. Ar ôl i chi greu cyfrif, byddwch yn gallu defnyddio'r nodweddion y mae eich meddygfa yn eu cynnig, ac a all gynnwys:
  • Gwneud a chanslo apwyntiadau
  • Gwneud cais am bresgripsiynau amlroddadwy
  • Diweddaru eich gwybodaeth bersonol
  • View parts of your medical record summary

You can still contact the Furnace House Surgery by phone or in person, this is just another option, which other patient’s have found more convenient and saves them time.   More information including “how to” leaflets and videos of patients and why they are using GP online services are available at www.nhs.co.uk/gponlineservices

Cwestiynau Cyffredin ynghylch Fy Iechyd Ar-lein.

Sut mae cofrestru ar gyfer Fy Iechyd Ar-lein?

Cyn y gallwch ddefnyddio'r holl gyfleusterau sydd ar Fy Iechyd Ar-lein, dylech gofrestru i ddefnyddio'r gwasanaeth. Er mwyn cofrestru, rhaid i chi gael llythyr cofrestru gan eich meddygfa. Os nad oes gennych lythyr, ni fyddwch yn gallu defnyddio rhai o'r nodweddion.     

Yn ystod y broses gofrestru gofynnir i chi brofi eich hunaniaeth trwy gyflwyno pasbort/trwydded yrru, a bil cyfleustodau fel prawf o'ch cyfeiriad.

Ar ôl i chi gael eich llythyr cofrestru, ewch i dudalen gofrestru Fy Iechyd Ar-lein .  

Cofnodwch Rif Adnabod y Feddygfa, sydd yn eich llythyr cofrestru.

Cofnodwch Rif Adnabod y Cyfrif a'r Allwedd Gysylltu o'ch llythyr cofrestru. Yna llenwch fanylion y cyfrif fel y gofynnir amdanynt. Anfonir neges e-bost atoch i gadarnhau eich bod wedi cwblhau'r broses gofrestru, felly sicrhewch eich bod yn defnyddio eich cyfrif e-bost personol eich hun wrth gofrestru.

A yw fy manylion yn ddiogel?

Caiff yr holl wybodaeth bersonol ar Fy Iechyd Ar-lein ei diogelu gan ddefnyddio'r safonau uchaf o ran diogelwch ar y Rhyngrwyd.

Pam y dylwn ddefnyddio Fy Iechyd Ar-lein?

Yn yr un modd â bancio ar-lein, gallwch gofrestru ar gyfer amrywiaeth o wasanaethau ar-lein gan eich meddyg teulu. Fodd bynnag, bydd y rhain yn amrywio o feddygfa i feddygfa yn ôl yr hyn y mae eich meddygfa yn ei gynnig.

  
Ymhlith manteision gwasanaethau ar-lein y mae:
Dim oedi ar y ffôn, aros i fynd trwodd i'r feddygfa,
Mynediad cyfleus i wasanaethau meddyg teulu o'ch cartref neu'r gwaith – neu unrhyw le sydd â mynediad i'r Rhyngrwyd,
Llai o waith gweinyddol i'r feddygfa.