Mae gennym chwe nyrs practis a dau gynorthwyydd gofal iechyd sy'n darparu amryw o wasanaethau gan gynnwys:

Gwiriadau pwysedd gwaed

Imiwneiddio

Gorchuddio clwyfau

Brechiadau teithio

Tynnu pwythau

Cyngor iechyd cyffredinol

Cyngor meddygol cyffredinol

At Furnace House an appointment is necessary to see the nurse.   They are available 09:00 to 12:00 and 14:00 to 17:40 Monday to Friday inclusive (except for Thursday afternoon, this is for emergencies only).

Sharon Jones
Uwch-nyrs Practis
Ceirios Pask
Nyrs
Claire Davies
Nyrs
Gill Edwards
Nyrs
Emma Morris
Nyrs
Janet Thomas
Nyrs Diabetes
Iris Reynolds
Nyrs Diabetes
Alison Lincoln
Cynorthwyydd Gofal Iechyd