Anne Jenkins
Rheoli'r Practis
Mae Rheolwr y Practis yn gyfrifol am drefnu a gweinyddu'r practis.
Vicky Thomas
Dirprwy Reolwr y Practis
Claire Hughes
Rheolwr Contract
Anthea Evans
Derbynfa
Ruth Elms
Derbynfa
Mel Hughes
Derbynfa
Lisa-Marie Edwards
Derbynfa
Hannah Reeves
Derbynfa
Angela Freeman
Derbynfa
Alison Lincoln
Health Care Assistant
Amanda Sloyan
Derbynfa
Emma Sumner
Derbynfa
Alana Hooper
Derbynfa
Lisa-Marie Howell
Derbynfa
Vicky Llewelyn
Derbynfa
Ruth Elms
Derbynfa
Joanne Woollven
Ysgrifenyddion
Amanda Sloyan
Secretary/Practice Carer's Lead
Mae ein hysgrifenyddion yma i gynnal a chadw cofnodion meddygol personol a delio â gohebiaeth sy'n dod i mewn ac yn mynd allan.