Gwybodaeth am Bresgripsiynau Amlroddadwy.

Yn Nerbynfa'r Feddygfa

Call into the prescription desk during opening hours.

Ar-lein

Ar-lein trwy'r porth Fy Iechyd Ar-leinOs ydych am ddefnyddio'r opsiwn hwn, lawrlwythwch ffurflen prawf adnabod Fy Iechyd Ar-lein, isod, gyntaf, a'i chyflwyno i'r feddygfa, a hynny ynghyd â phrawf adnabod a phrawf cyfeiriad, er enghraifft bil cyfleustodau, fel y gallwch ddechrau eich proses gofrestru ar gyfer Fy Iechyd Ar-lein.

Dros y Ffôn

01267 235023. Mae'r llinell hon ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10:00am a 4:00pm.

Trwy'r Post

Os ydych am i ni bostio eich presgripsiwn i chi, yna darparwch amlen sydd â chyfeiriad a stamp arni.

If your repeat prescription is not urgent you may prefer to avoid busy periods such as mornings, lunchtimes and Mondays.

Adolygiadau Meddyginiaeth

Byddwn yn gofyn i gleifion sydd ar feddyginiaethau amlroddadwy weld meddyg, nyrs mân afiechydon neu nyrs practis o leiaf unwaith y flwyddyn er mwyn adolygu'r meddyginiaethau rheolaidd hyn, a dylai hysbysiad ymddangos ar eich slip amlroddadwy.
Sicrhewch eich bod yn trefnu apwyntiad priodol er mwyn osgoi unrhyw oedi diangen i bresgripsiynau pellach.

Fferyllfeydd Cymunedol

Os yw eich meddyginiaeth wedi dod i ben, cysylltwch â'ch fferyllydd cymunedol arferol er mwyn cael cyflenwad brys.
Darperir y gwasanaeth hwn y rhad ac am ddim i chi gan y fferyllfeydd sy'n cymryd rhan yn Sir Gaerfyrddin.