Ein Grŵp Clwstwr Meddygfa

Gweithio fel Tîm Amlddisgyblaeth
 
Cawn gyfarfodydd rheolaidd ynghylch ymarfer cyffredinol â'n cydweithwyr nyrsio ardal, therapyddion galwedigaethol a gweithwyr cymdeithasol er mwyn cydlynu gofal yn y gymuned i'n poblogaeth hŷn.
 
Cawn gyfarfodydd rheolaidd hefyd â'n cydweithwyr iechyd meddwl a gofal lliniarol. 
 
 
Fferyllwyr yn y Practis
 

Mae gennym fferyllwyr yn gweithio yn ein meddygfeydd ym mhob rhan o'r clwstwr fel rhan o'r tîm ymarfer cyffredinol.   

Mae 8 practis meddyg teulu yng nghlwstwr Tywi Taf Gyda'n Gilydd yn cydweithio::


Gweledigaeth y Clwstwr

  • Datblygu system integredig o ofal sylfaenol, gofal cymunedol a gofal cymdeithasol.
  • Bydd cleifion yn gallu llifo trwy'r sectorau yn ôl yr angen yn ystod eu taith ar hyd llwybrau cyflyrau gwahanol.
  • Cynorthwyo ein poblogaeth leol i aros yn eu cartrefi eu hunain. Pwyslais ar lesiant y boblogaeth a chysylltiad â'r gymuned trwy greu cysylltiadau cryfach â gwasanaethau partneriaid.